16 października, 2021

Czym jest Fundacja dla dzieci niepełnosprawnych?

W czasach, w których coraz większą wagę przykłada się do systemowego wspierania dzieci z niepełnosprawnościami i w których jednocześnie państwowa pomoc dla takich osób jest wciąż zbyt mała, ogromną rolę gra fundacja dla dzieci niepełnosprawnych. To właśnie dzięki zorganizowanej pomocy takich fundacji i stowarzyszeń, dzieci o ograniczeniach fizycznych i psychologicznych, mają szansę na lepsze życie, leszy poziom rehabilitacji czy po prostu godniejszy start. Tego rodzaju instytucje wspierają zresztą nie tylko dzieci, ale i ich rodziców, którzy często kosztem największych wyrzeczeń zajmują się nimi tak, by ułatwić im codzienne życie i sprawić, żeby było ono przyjemniejsze, lżejsze i maksymalnie normalne.

Czym zajmuje się fundacja dla dzieci niepełnosprawnych http://fundacjaagnieszka.pl/ i jak można się zgłosić do niej o pomoc? Fundacja przede wszystkim zbiera środki, dzięki którym zapisane do niej dzieci regularnie otrzymują wsparcie pieniężne. Oczywiście wsparciem tym dysponują rodzice, ale w ściśle określonych ramach: może to być wydawanie środków na leczenie, regularne suplementy wspierające rozwój dziecka, ale przede wszystkim na zajęcia rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne. Fundacja dla dzieci z niepełnosprawnościami ma doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy, ma też kontakty i znacznie szersze możliwości niż rodzice, którzy często działają na własną rękę. Tym ważniejsze jest więc zgłoszenie się do takiej instytucji na możliwe wczesnym etapie choroby dziecka. Im szybciej się to zrobi, tym szybciej instytucja zacznie zbierać dla niego środki.

You may have missed