2 lipca, 2022

Ciekawe przykłady zastosowania rozdzielnic elektrycznych

Instalacja elektroenergetyczna to złożony system, który wymaga wielu osobnych elementów. Jeden z nich jest szczególnie istotny. Odpowiada za rozdział energii w obwodach i przesyłanie jej do wszystkich odbiorników. Rozdzielnice elektryczne są jak serce systemu elektrycznego, bez nich trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek sieć energetyczną.  

Główne rodzaje rozdzielnic 

Konstrukcje urządzeń rozdzielczych mają różne wymiary i przeznaczenie. Zazwyczaj rozmiar łączy się z wielkością natężenia sieci, którą obsługuje dana skrzynka rozdzielcza. Ze względu na konstrukcję rozdzielnice elektryczne dzieli się na: 

  • tablicowe – są to najmniejsze urządzenia, dostosowane do sieci o natężeniu do 150 A. Najczęściej są spotykane w gospodarstwach domowych i w niewielkich lokalach. 
  • skrzynkowe – obsługują systemy o natężeniach dochodzących do kilkuset amperów. Mogą mieć budowę modułową, skupiającą kilka połączonych rozdzielnic. 
  • szafowe – to urządzenia największego kalibru. Są dostosowane do pracy w instalacji o wartościach kilku tysięcy amperów. Urządzenia dedykowane dla dużych obiektów przemysłowych i zaawansowanych konstrukcji energetycznych. 

Podstawowe funkcje rozdzielnic dla obwodów wysokiego i niskiego napięcia 

Ze względu na wyjątkową funkcjonalność rozdzielnice elektryczne https://elektryk-sklep.pl/producent-weidmuller-11112 realizują wiele celów jednocześnie. Poza wspomnianym rozdziałem i przesyłaniem energii zarządzają pracą urządzeń sterujących. Pełnią role aparatury pomiarowej oraz zapewniają ochronę przed porażeniem. W momencie zagrożenia przerywają obwód i nie pozwalają na przekroczenie wartości granicznych napięcia w instalacji elektrycznej.